VACARSA : Historiek


 Navigatie
Vakantiewerking
Bosklassen
Weekends
Inschrijven
Organisatie
Historiek
Archief


 Fotoalbums
Waulsort
Accommodatie
Theaterkamp
Themakamp

Historiek van VACARSA

De informatie op deze pagina is afkomstig uit de brochure "Vacarsa 50", uitgegeven ter gelegenheid van de 50e verjaardag van de organisatie.

Historisch overzicht

19 december 1947

Stichting V.A.C.A.R.S.A. vzw
Voluit: "Vacantietehuizen van de Athenea en Rijksmiddelbare Scholen der Provincie Antwerpen" (Bijlagen Staatsblad).
In 1983 gewijzigd in "Vakantieverblijven Rijksscholen Antwerpen" en toegankelijk voor leerlingen uit het officieel onderwijs.).

Op initiatief van toenmalig provinciegouverneur Richard Declerck, werd een beroep gedaan op V.O.L.B.A. (Vlaamse Oud-leerlingenbond Atheneum Antwerpen), waarvan hij ere-voorzitter was, om vakantieverblijven voor leerlingen van het Rijksonderwijs uit de provincie Antwerpen in te richten.
Door VOLBA werden alle directies van voornoemde scholen, alsmede oud-leerlingenbonden en vriendenkringen van die scholen, ingeschakeld.

De statuten van de nieuwe v.z.w. verschenen in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 21 februari 1948.

1948

De eerste vakantieverblijven werden georganiseerd in het Lycé du Centre te Morlanwelz, het internaat van de Rijksnormaalschool van Blankenberge en in het Koninklijk Atheneum van Dinant.
Leerkrachten uit de Rijksscholen stelden zich belangeloos ter beschikking om de vakantiegangers te begeleiden.
Later werd het hotel "Relais du Lac" in Westende gehuurd en een hotel in Waulsort.

1951

Aankoop van het tehuis in Waulsort.

1956

Uitwisseling met Oostenrijkse jongeren.
Verblijf in "SCHLOSS LEOPOLDSTEIN" in Eisenerz (Stiermarken).

1957

Uitbreiding van het tehuis in Waulsort en verbouwingswerken (aankoop van twee aanpalende huizen).

Viering van het 10-jarig bestaan:
• in Antwerpen met een feestzitting in de Koningin Elisabethzaal van de dierentuin,
• in Waulsort met een optocht door het dorp onder begeleiding van de harmonie van de Rijksnormaalschool van Lier, gevolgd door een ontvangst op het gemeentehuis.

1958

Inrichten van vakantieverblijven tijdens de kerst- en paasvakantie in Waulsort en in Westende.
Begonnen met een periode van 10 dagen, moest gezien de grote belangstelling overgeschakeld worden naar twee perioden van 8 dagen.

1959

Het "VACARSA-nieuws" wordt tweemaal per jaar uitgegeven. Daarin werd melding gemaakt van de geplande vakantieperioden, de jaarlijkse tombola, de uitslag van de trekking en andere weetjes.

1965

Afgelasting van de vakantieperiode "Kerstmis Waulsort" ingevolge overstroming van de Maas.

1968

Eerste zeeklasse in Westende (RBS Antwerpen).
Eerste bosklassen.

1970

Eerste skivakantie in Kufstein Oostenrijk. Slechte accomodatie noopte om uit te kijken naar een andere locatie.

1971

Skivakantie in Saas-Grund, Zwitserland.
240 deelnemers, begeleiding inbegrepen, werden ondergebracht in 5 chalets.
De reis gebeurde met de nachttrein in ligwagens.

1972

VACARSA viert zijn 25-jarig bestaan in de zaal Harmonie in Antwerpen.
Eertste bosklas in Waulsort (RBS Antwerpen).

1977

Het tehuis in Westende voldeed niet meer aan de veiligheidsvoorschriften. Aangezien een overeenkomst met de eigenaar voor aanpassingen aan het gebouw uitbleef, werd het pand verlaten.

1978

VACARSA vindt een nieuwe locatie voor verblijven aan zee in hotel "ONS VOLK" in Bredene.

VACARSA organiseert buitenlandse vakantieverblijven:
• In Engeland:
• Cranbrook, waar een 60-tal leerlingen terecht kunnen in het Swattenden Centre.
• Bij families in het graafschap Kent.
• in Frankrijk (St.-Raphaél): verblijf in families.

1982

Het 35-jarig bestaan wordt gevierd in de Rijksmiddelbareschool in Mechelen.

1984

Tijdens de paasvakantie: eerste taalstage Frans in Waulsort.
Overstroming van de Maas in Waulsort: 40 cm water in de speelzaal.

1993

Overstroming in Waulsort: 1,40 m water in de speelzaal.

1995

Overstroming in Waulsort: 1,80 m water in de speelzaal.
Die natuurrampen veroorzaakten heel wat schade en onkosten. Om daaraan het hoofd te bieden, werd een beroep gedaan op de medewerkers en sympathisanten via benefietdiner (1993) en een zwemmarathon (1995) en op het rampenfonds van de Staat.

EN NU...

Thans stelt VACARSA haar tehuis in Waulsort ook ten dienste van talrijke scholen voor de organisatie van EMA. Dat staat voor Extra-Muros-Activiteiten (GWP-Bosklassen).
Wat begon met enkele scholen, is uitgegroeid tot de belangrijkste activiteit van het tehuis te Waulsort.

Al de vakantieverblijven en de organisatie van EMA zouden niet mogelijk geweest zijn zonder de belangeloze medewerking en de inzet van velen:
• de leden van het uitvoerend bestuur die maandelijks vergaderen om de zaken op de voet te volgen,
• de econoom die een deel van hun vakantie (soms wel een ganse maand) de organisatie ter plaatse op zich neemt,
• de talrijke begeleiders die zich al even belangeloos inzetten om de jeugd een aangename vakantie te bezorgen,
• de medewerkers in de scholen die zorgen voor de inschrijvingen, het inzamelen en doorstorten van gelden en het overzenden van gegevens van de leerlingen en die zich eveneens inzetten voor de verkoopvan de lotjes van de jaarlijkse tombola,
• de ouders van, de kinderen die vertrouwen stellen in de organisatie en die hun financi‘le steun betuigen via de tombola,
• de vertegenwoordigers van VACARSA die de opvang doen van de deelnemers aan de bosklassen.


© Copyright 2016 - VACARSA - 29.12.2016